รายละเอียดหลักสูตรอบรม

              

ชื่อหลักสูตร : DBD New Wave Star up 

                             
              
สมัครรอบอบรม
จบรอบอบรม
จำนวนคนสมัครรอบอบรมนี้เต็ม
หมดเขตการรับสมัครรอบอบรม
รอบอบรมที่  1
จัดโดย
กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สถานที่ติดต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เบอร์โทร
0 2547 5959-60
อีเมล์
e-commerce@dbd.go.th


วันที่รับสมัคร
6 มกราคม 2557 - 20 มกราคม 2557
วันที่อบรม
21 มกราคม 2557 - 18 กุมภาพันธ์ 2557
เวลาที่อบรม
08:30 - 16:30 น.
สถานที่อบรม
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 30618 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
จำนวนสูงสุดที่รับอบรม
50
แผนที่การอบรม
. -
เอกสารประกอบการอบรม
. -
วิทยากรที่จัดอบรม
ไม่มีวิทยากร